HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

* Hotline :  089.808.60.50

* Thời gian làm việc : Sáng : 7h - 12h / Chiều : 13h30 - 17h30 / Tối : 19h - 21h

* Zalo / Telegram / Viber / Skype : 089.808.60.50

* Email : satvloanhkhoa@gmail.com

- V 4cm x 8cm, dày 2.2mm : 50.4m x 50.000 = 2.520.000

(3m x 9 cây, 2.4m x 6 cây, 1m x 9 cây)

- Bát : 54 cái x 1.000 = 54.000

(1 góc lắp 3 bát)

- Ốc 20mm : 117 con x 500 = 59.000

(1 tầng 12 bát là 36 ốc, thêm 3 ốc cho cây giữa. Tổng 1 tầng là 39 ốc)

- Chân nhựa 4x8 (V 4x8 không có chân nhựa)

Tổng chi phí vật tư : 2.633.000

http://online.gov.vn/HomePage/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=28278