Bảng giá

www.satvlo.biz

BẢNG GIÁ SẮT V LỖ ĐA NĂNG


(BẢNG GIÁ THÉP V LỖ ĐA NĂNG)


Áp dụng từ ngày 01/01/2019

-----------------------------------------------

V 3cm x 3cm

+ Dày 1.5mm : 17.000đ/m
+ Dày 2.0mm : 22.000đ/m

(Dày 1.5mm khổ 2m, 2.4m, 3m - Dày 2mm khổ 3m)


V 4cm x 4cm

+ Dày 1.5mm : 22.000đ/m
+ Dày 2.0mm : 30.000đ/m

(Dày 1.5mm khổ 2m, 2.4m, 3m - Dày 2mm khổ 3m)


V 3cm x 5cm

+ Dày 1.5mm : 22.000đ/m
+ Dày 2.0mm : 30.000đ/m

(Dày 1.5mm khổ 2m, 2.4m, 3m - Dày 2mm khổ 3m)


V 4cm x 6cm

+ Dày 1.8mm : 33.000đ/m
+ Dày 2.0mm : 37.000đ/m

(Dày 1.8mm khổ 2m, 2.4m, 3m - Dày 2mm khổ 3m)


V 4cm x 8cm

Dày 2.2mm : 57.000đ/m

(Khổ 3m)


V 3cm x 1cm

Dày 1.5mm : 15.000đ/m

(Khổ 3m)


La 6cm

Dày 1.5mm : 17.000đ/m

(Khổ 3m)

-----------------------------------------------

08. Bát sắt (ke) : 1.000đ/cái

09. Ốc 8mm

+ Dài 12mm : 500đ/con
+ Dài 20mm : 1.000đ/con

10. Chân nhựa Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

+ V 3cm x 3cm : 2.500đ/cái
+ V 4cm x 4cm : 2.500đ/cái
+ V 3cm x 5cm : 2.500đ/cái
+ V 4cm x 6cm : 2.500đ/cái

11. Bánh xe

+ Loại 7cm : 150.000đ/bộ
+ Loại 10cm : 200.000đ/bộ
+ Loại 12cm : 280.000đ/bộ

Một bộ bánh xe gồm 4 cái. Bánh xe cao su, màu đen, xoay được & có khóa bánh.

-----------------------------------------------

12. Mâm Sắt V lỗ (Thép V lỗ) 30cm

(dày 0.8mm - 1 sóng)


1. Rộng 30cm x Dài 60cm : 70.000đ/cái
2. Rộng 30cm x Dài 80cm : 80.000đ/cái
3. Rộng 30cm x Dài 100cm : 90.000đ/cái
4. Rộng 30cm x Dài 120cm : 120.000đ/cái
5. Rộng 30cm x Dài 150cm : 170.000đ/cái


13. Mâm Sắt V lỗ (Thép V lỗ) 40cm
(dày 0.8mm - 1 sóng)

1. Rộng 40cm x Dài 60cm : 80.000đ/cái
2. Rộng 40cm x Dài 80cm : 100.000đ/cái
3. Rộng 40cm x Dài 100cm : 120.000đ/cái
4. Rộng 40cm x Dài 120cm : 140.000đ/cái
5. Rộng 40cm x Dài 150cm : 190.000đ/cái


14. Mâm Sắt V lỗ (Thép V lỗ) 50cm
(dày 0.8mm - 1 sóng)

1. Rộng 50cm x Dài 80cm : 120.000/cái
2. Rộng 50cm x Dài 100cm : 140.000đ/cái
3. Rộng 50cm x Dài 120cm : 170.000/cái
4. Rộng 50cm x Dài 150cm : 220.000đ/cái


15. Mâm Sắt V lỗ (Thép V lỗ) 60cm
(dày 0.8mm - 2 sóng)

1. Rộng 60cm x Dài 100cm : 190.000đ/cái
2. Rộng 60cm x Dài 120cm : 220.000đ/cái
3. Rộng 60cm x Dài 150cm : 280.000đ/cái


16. Dao cắt Sắt V lỗ (Thép V lỗ) : 3.000.000đ/cây

-----------------------------------------------

Bán sỉ & lẻ.

Giá trên chưa bao gồm thuế. Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết.

http://www.satvlo.vn/
http://online.gov.vn/HomePage/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=28278