Bảng giá

www.satvlo.biz

BẢNG GIÁ SẮT V LỖ ĐA NĂNG


(BẢNG GIÁ THÉP V LỖ ĐA NĂNG)


Áp dụng từ ngày 01/11/2019

-----------------------------------------------

V 3cm x 3cm

+ Dày 1.5mm : 15.000đ/m
+ Dày 2.0mm : 21.000đ/m

(Dày 1.5mm khổ 2m, 2.4m, 3m - Dày 2mm khổ 3m)


V 4cm x 4cm

+ Dày 1.5mm : 21.000đ/m
+ Dày 2.0mm : 28.000đ/m

(Dày 1.5mm khổ 2m, 2.4m, 3m - Dày 2mm khổ 3m)


V 3cm x 5cm

+ Dày 1.5mm : 21.000đ/m
+ Dày 2.0mm : 28.000đ/m

(Dày 1.5mm khổ 2m, 2.4m, 3m - Dày 2mm khổ 3m)


V 4cm x 6cm

+ Dày 1.8mm : 30.000đ/m
+ Dày 2.0mm : 33.000đ/m

(Dày 1.8mm khổ 2m, 2.4m, 3m - Dày 2mm khổ 3m)


V 4cm x 8cm

Dày 2.2mm : 50.000đ/m

(Khổ 3m)


V 3cm x 1cm

Dày 1.5mm : 13.000đ/m

(Khổ 3m)


La 6cm

Dày 1.5mm : 15.000đ/m

(Khổ 3m)

-----------------------------------------------

08. Bát sắt (ke) : 1.000đ/cái

09. Ốc 8mm

+ Dài 12mm : 500đ/con
+ Dài 20mm : 1.000đ/con

10. Chân nhựa Sắt V lỗ (Thép V lỗ)

+ V 3cm x 3cm : 2.500đ/cái
+ V 4cm x 4cm : 2.500đ/cái
+ V 3cm x 5cm : 2.500đ/cái
+ V 4cm x 6cm : 2.500đ/cái

11. Bánh xe

+ Loại 7cm : 150.000đ/bộ
+ Loại 10cm : 200.000đ/bộ
+ Loại 12cm : 280.000đ/bộ

Một bộ bánh xe gồm 4 cái. Bánh xe cao su, màu đen, xoay được & có khóa bánh.

-----------------------------------------------

12. Mâm Sắt V lỗ (Thép V lỗ) 30cm

(dày 0.8mm - 1 sóng chịu lực)


1. Rộng 30cm x Dài 60cm : 60.000đ/cái
2. Rộng 30cm x Dài 80cm : 80.000đ/cái
3. Rộng 30cm x Dài 100cm : 90.000đ/cái
4. Rộng 30cm x Dài 120cm : 110.000đ/cái
5. Rộng 30cm x Dài 150cm : 160.000đ/cái


13. Mâm Sắt V lỗ (Thép V lỗ) 40cm
(dày 0.8mm - 1 sóng chịu lực)

1. Rộng 40cm x Dài 60cm : 80.000đ/cái
2. Rộng 40cm x Dài 80cm : 90.000đ/cái
3. Rộng 40cm x Dài 100cm : 110.000đ/cái
4. Rộng 40cm x Dài 120cm : 130.000đ/cái
5. Rộng 40cm x Dài 150cm : 170.000đ/cái


14. Mâm Sắt V lỗ (Thép V lỗ) 50cm
(dày 0.8mm - 1 sóng chịu lực)

1. Rộng 50cm x Dài 80cm : 110.000/cái
2. Rộng 50cm x Dài 100cm : 130.000đ/cái
3. Rộng 50cm x Dài 120cm : 160.000/cái
4. Rộng 50cm x Dài 150cm : 210.000đ/cái

(dày 0.8mm - 2 sóng chịu lực)

5. Rộng 50cm x Dài 80cm : 150.000/cái
6. Rộng 50cm x Dài 100cm : 170.000đ/cái
7. Rộng 50cm x Dài 120cm : 200.000/cái
8. Rộng 50cm x Dài 150cm : 250.000đ/cái

15. Mâm Sắt V lỗ (Thép V lỗ) 60cm
(dày 0.8mm - 2 sóng chịu lực)

1. Rộng 60cm x Dài 100cm : 170.000đ/cái
2. Rộng 60cm x Dài 120cm : 200.000đ/cái
3. Rộng 60cm x Dài 150cm : 260.000đ/cái


16. Dao cắt Sắt V lỗ (Thép V lỗ) : 3.000.000đ/cây

-----------------------------------------------

Sắt V lỗ (Thép V lỗ) & mâm sắt (mâm thép) đã sơn màu xám. Ngoài ra còn có thêm màu cam, xanh, trắng, giá cao hơn 20% so với màu xám

Bán sỉ & lẻ

Giá trên chưa bao gồm thuế. Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết.

http://www.satvlo.vn/
http://online.gov.vn/HomePage/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=28278