Bảng giá

www.satvlo.biz

BẢNG GIÁ SẮT V LỖ ĐA NĂNG

Áp dụng từ ngày 01/02/2018

-----------------------------------------------

01. V 3cm x 3cm :
+ Dày 1.5mm : 15.000đ/m
+ Dày 2.0mm : 20.000đ/m

02. V 4cm x 4cm :
+ Dày 1.5mm : 20.000đ/m
+ Dày 2.0mm : 25.000đ/m

03. V 3cm x 5cm :
+ Dày 1.5mm : 20.000đ/m
+ Dày 2.0mm : 25.000đ/m

04. V 4cm x 6cm :
+ Dày 1.8mm : 30.000đ/m
+ Dày 2.0mm : 35.000đ/m

05. V 4cm x 8cm :
Dày 2.2mm : 50.000đ/m

06. V 3cm x 1cm :
Dày 1.5mm : 15.000đ/m

07. La 6cm :
Dày 1.5mm : 15.000đ/m

-----------------------------------------------

08. Bát sắt (ke) : 1.000đ/cái

09. Ốc 8mm :
+ Dài 12mm : 500đ/con
+ Dài 20mm : 1.000đ/con

10. Chân nhựa :
+ V 3cm x 3cm : 2.500đ/cái
+ V 4cm x 4cm : 2.500đ/cái
+ V 3cm x 5cm : 2.500đ/cái
+ V 4cm x 6cm : 2.500đ/cái

11. Bánh xe :
+ Loại 7cm : 150.000đ/bộ
+ Loại 10cm : 200.000đ/bộ
+ Loại 12cm : 250.000đ/bộ

Một bộ bánh xe gồm 4 cái. Bánh xe cao su, màu đen, xoay được & có khóa bánh.

-----------------------------------------------

12. Mâm sắt 30cm (dày 0.8mm) :

1. 30cm x 60cm : 90.000đ/cái
2. 30cm x 80cm : 100.000đ/cái
3. 30cm x 100cm : 130.000đ/cái
4. 30cm x 120cm : 140.000đ/cái
5. 30cm x 150cm : 180.000đ/cái

13. Mâm sắt 40cm (dày 0.8mm) :
1. 40cm x 60cm : 100.000đ/cái
2. 40cm x 80cm : 120.000đ/cái
3. 40cm x 100cm : 140.000đ/cái
4. 40cm x 120cm : 150.000đ/cái
5. 40cm x 150cm : 190.000đ/cái

14. Mâm sắt 50cm (dày 0.8mm) :
1. 50cm x 80cm : 130.000/cái
2. 50cm x 100cm : 150.000đ/cái
3. 50cm x 120cm : 180.000/cái
4. 50cm x 150cm : 210.000đ/cái

15. Mâm sắt 60cm (dày 0.8mm) :
1. 60cm x 100cm : 190.000đ/cái - 2 sóng chịu lực
2. 60cm x 120cm : 210.000đ/cái - 2 sóng chịu lực
3. 60cm x 150cm : 260.000đ/cái - 2 sóng chịu lực

16. Dao cắt Sắt V lỗ : 3.000.000đ/cây

-----------------------------------------------

Bán sỉ & lẻ.

Giá trên chưa bao gồm thuế. Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết.

http://www.satvlo.vn/
http://online.gov.vn/HomePage/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=28278